Promovarea permaculturii în rândul copiilor prin ateliere de grădinărit în sera didactică